GENEL İŞ KOŞULLARI
PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak

Sanat. 1 GENEL HÜKÜMLER


§ 1. Bu Genel Hüküm ve Koşullar (GTC), Sanat temelinde oluşturulmuştur. 384 ve Medeni Kanun’un aşağıdaki kanunları ve PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak adı altında bir iş yürüten Łukasz Jóźwiak tarafından akdedilen malların satışı için sözleşmelerin akdedilmesi ve uygulanmasına ilişkin kuralları tanımlar, adres: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP numarası: 774-276-56-70 REGON: 147318930 (Satıcı) ile müteahhitler (Alıcı) bu sözleşmeleri yalnızca doğrudan ticari faaliyetleriyle ilgili amaçlar için akdediyor.
§ 2. Mallar, Medeni Kanun anlamında gerçek kişilere – tüketicilere satılmaz, bu nedenle GTC tüketiciler için geçerli değildir.
§ 3. GTC web sitesinde mevcuttur www.pakery.pl ve Alıcı’nın talebi üzerine elektronik ortamda adresine gönderilebilir.
§ 4. Alıcı tarafından sipariş vermekle, Alıcı, bu Genel Hüküm ve Koşulları çekincesiz olarak kabul ve taahhüt eder.

Sanat. 2. SÖZLEŞMENİN SONUÇ
§ 1. Fiyat listeleri de dahil olmak üzere, şekli ne olursa olsun reklam ve pazarlama niteliğindeki hiçbir ticari bilgi, Medeni Kanun anlamında bir teklif teşkil etmez.
§ 2. Sözleşme, bir teklif sunularak ve kabul edilerek (olası anlaşmadan sonra da) sonuçlandırılır.
§ 3. Sözleşmenin akdedilmesi, Alıcının her seferinde Satıcıya telefon, faks, yazılı veya e-posta yoluyla sipariş edilen malların fiyatını, türünü ve miktarını ve ayrıca verileri (ad ve soyadı, (vergi kimlik numarası dahil) Alıcı adına siparişi veren kişinin ve Alıcının kendisinin pozisyonu). Alıcının temsilcisinin hakkı, Ulusal Mahkeme Sicilinde veya Merkezi Sicil ve Ekonomik Faaliyete İlişkin Bilgilerde mevcut olan verilerden kaynaklanmıyorsa, Alıcıyı Alıcıyı temsil etmeye yetkili kılan belgenin bir kopyası siparişe eklenmelidir.
§ 4. Sözleşme, siparişin Satıcı tarafından onaylanmasıyla sonuçlandırılır. Sipariş bir teklif olarak, onayı ise teklifin kabulü olarak değerlendirilir.
§ 5. Sanatta atıfta bulunulan durumda. 6 § 3, sözleşmenin akdedilmesi, sipariş edilen malların güncel fiyatını içeren siparişin kabulüne ilişkin Satıcının bilgisinin alınmasından sonra siparişin Alıcı tarafından onaylanmasıyla gerçekleşir.
§ 6. Satıcı, doğrudan veya dolaylı acentelerin katılımı ile dağıtım yapmaz.
§ 7. Sözleşmenin imzalandığının teyidi bir KDV faturasıdır, Alıcı, teklifi sunarak KDV faturalarını elektronik biçimde almayı kabul eder.

SANAT. 3. SİPARİŞ TAMAMLAMA TARİHLERİ
§ 1. Teslimat süresi yalnızca gösterge niteliğindedir ve Taraflar aksini müzakere yoluyla kabul etmedikçe, Satıcı açısından herhangi bir yükümlülük oluşturmaz.
§ 2. Sipariş karşılama süresi, sipariş onayında belirtilen tarihte başlar.
§ 3. Teslimat ve/veya siparişin yerine getirilmesi ve diğer satış koşullarının, Alıcı’nın mallar için sipariş vermesinden sonra, özellikle mücbir sebepler ve Satıcı’nın kontrolü dışındaki diğer durumlar sonucunda değişebileceği, ve diğerlerinin yanı sıra, Satıcının, Satıcı tarafından sözleşmelerin ifasında işbirliği yapan kuruluşlarla ilişkileri ile ilgili piyasa durumundaki ve mevcut ticari koşullardaki değişikliklerin bir sonucu olarak. Teslimat tarihi ve/veya siparişin icrası ve diğer satış şartlarındaki değişiklik hakkında Alıcı derhal bilgilendirilecektir.


SANAT. 4. TESLİMAT, MALLARIN ALINMASI

§ 1. Siparişte, Alıcı, malların teslim şeklini belirtir.
§ 2. Mallar, Satıcının yerinde veya Satıcının belirttiği başka bir yerde serbest bırakılabilir veya kargo ile teslim edilebilir.
§ 3. Teslimat maliyeti Alıcı tarafından karşılanır.
§ 4. Malların Alıcıya veya kargo firmasına teslim edilmesiyle serbest bırakıldığı varsayılır.
§ 5. Alıcı, sipariş edilen malları teslim almakla yükümlüdür. Malların teslim alınmaması, Alıcıyı tüm bedeli ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz. Malların teslim alınması için son tarihten sonra, Satıcı, her tam depolama ayı için Alıcıdan talep edilmeyen malların fiyatının 1/24’ü tutarında depolama ücreti talep etme hakkına sahiptir. Depolama maliyeti malın fiyatına ulaşırsa, Satıcı malı tekrar satma hakkına sahiptir (bu hakkın kullanılması Alıcıyı depolama için ödeme yükümlülüğünden kurtarır, ancak satış fiyatını ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz. ).
§ 6. Alıcı, paketi teslim aldıktan sonra, kurye nezaretinde dış ambalajın durumunu dikkatlice kontrol etmekle yükümlüdür. Alıcı, gönderide harici bir hasar tespit ederse, kargo görevlisinin huzurunda, gönderinin açıklamasını ve fotoğraflarını içeren bir hasar raporu hazırlamalıdır. Kurye tarafından imzalanmış birbirinin aynısı olan iki nüshadan biri Satıcıya gönderilmeli, diğeri Alıcıda kalmalıdır. Bu durumda kargo firması ile şikayet prosedürü başlatmak için mallar Satıcıya iade edilir.

SANAT. 5. RİSKİN GEÇİLMESİ VE MÜLKİYET KISITLAMASI
§ 1. Malların Alıcı’ya veya kargo firmasına teslim edilmesinden sonra malın kaybolması veya zarar görme riski Alıcı’ya geçer.
§ 2. Mallar, Satıcı tarafından mallar için düzenlenen satış faturasından (Medeni Kanun Madde 589) kaynaklanan bedelin tamamı ödenene kadar Satıcının mülkiyetinde kalır. Alıcı tarafından yapılan herhangi bir ödeme, Satıcı, bunları satış fiyatına dahil etmeden önce, olası masraflara (malların depolanmasına ilişkin alacaklar dahil) dahil etme hakkına sahiptir.
§ 3 Alıcı, malları usulüne uygun olarak kullanmakla yükümlüdür ve malları üçüncü şahıslara herhangi bir hakka yükleyemez, özellikle malları rehin veya üçüncü şahıslara (bedava ve ücretli) devredemez, Satıcının rızası olmadan.

SANAT. 6 FİYAT VE ÖDEME KURALLARI
§ 1. Malların satışı, sipariş onayı tarihinde yürürlükte olan ve Satıcının fiyat listesinde yer alan fiyatlara göre gerçekleşir.
§ 2 Teklifin kapsadığı fiyatlar ve kabulü, taraflar aksini yazılı olarak kabul etmedikçe, yalnızca belirli bir siparişin ifası için geçerlidir. Belirli fiyatlara dayalı olarak bir siparişin yerine getirilmesi, Satıcı’nın bir sonraki sipariş için bu fiyatları muhafaza etmesini zorunlu kılmaz.
§ 3. Satıcı, fiyat listesinde belirtilen fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar ve değişikliğin Alıcı’ya önceden bildirilmemesinden sorumlu değildir. Bu durumda, Alıcı, siparişin kabulü ve sipariş edilen malların cari fiyatı hakkında bilgilendirilecektir (Alıcı tarafından kabul edilmesini gerektiren karşı teklif olarak adlandırılır). Bu durumda, sözleşme Sanatta belirtilen şekilde sonuçlandırılacaktır. GTC’nin 2 § 5’i.
§ 4 Ödeme şekli, mallar depodan teslim edilmeden önce Satıcının hesabına yapılan banka havalesidir (ön ödeme). Bankacılık işlemlerinin maliyetleri yalnızca Alıcı tarafından karşılanır.
§ 5. Diğer ödeme şartları ve koşulları taraflarca kararlaştırılabilir ve malların satışını belgeleyen KDV faturasında belirtilebilir.
§ 6 Fiyatın ödendiği an, Satıcının banka hesabına yatırılan paradır.
§ 7. Fiyatın tamamının veya bir kısmının ödenmesinde gecikme olması durumunda, Satıcı gecikme için yasal faiz talep etme ve sipariş edilen malların teslimatını, fiyatın tamamı ve ayrıca ödenmesi gereken yasal faiz ödenene kadar askıya alma hakkına sahiptir. ödemede gecikme süresi için hesaplanan gecikme için.
§ 8. Sipariş edilen ve teslim edilen mallar ile satışı belgeleyen KDV faturasının içeriği arasında bir tutarsızlık olması durumunda, Satıcı düzeltici bir fatura düzenleyerek Alıcı’ya iletecektir. Fatura düzeltmesi Alıcı’nın talebi üzerine yapılacak ise, talepte bulunan tutarsızlıklar hakkında bilgi ve sorgulanan KDV faturasının numarası bulunmalıdır.

SANAT. 7. GARANTİ
Satıcı, satılan ürünün fiziki ve hukuki ayıplarından garanti kapsamında sorumludur, ancak bu sorumluluk aşağıdaki şekilde sınırlıdır: Ayıp ihbarı, ürünün satışını belgeleyen KDV faturasının numarasını belirterek yazılı olarak yapılabilir, kusurun fark edilmesinden itibaren 8 gün içinde, garanti ile haklarını kaybetme korkusuyla. Garanti süresi, ürünün Alıcıya teslim tarihinden itibaren 30 gündür.

  1. Satıcı, doğru şikayeti aldıktan sonra 14 gün içinde, yani. ürünün satışını belgeleyen KDV faturasının numarasını içeren yazılı bir tebligat, Alıcı’yı talebin çözüme kavuşturulma yöntemi hakkında bilgilendirecektir.
  2. Alıcı, ürünün ayıpsız bir ürünle değiştirilmesini veya ayıpların giderilmesini talep edebilir.
  3. Satıcı, kusurlu öğeyi Alıcı tarafından seçilen şekilde sözleşmeye uygun hale getirmek mümkün değilse veya kusurlu öğeyi teslim etmek için ikinci olası yönteme kıyasla Satıcı için aşırı maliyetler gerektiriyorsa, Alıcının talebini yerine getirmeyi reddedebilir. sözleşmeye uygunluk. Satıcı, bu yükümlülüğün tazmini masrafları satılan malın fiyatını aştığında dahi, ürünü hatasız bir ürünle değiştirmeyi veya kusuru gidermeyi reddedebilir.
  4. Maddede atıfta bulunulan durumda d) Yukarıda, Alıcı, fiyat indirimi veya sözleşmeden cayma beyanı sunabilir.
  5. Malların iadesine ilişkin masraflar, satıcı tarafından daha önce belirtilen şekilde ve işletme aracılığıyla yapılacak iade masrafları tutarına kadar Satıcı tarafından karşılanır.
  6. Satıcı, malı iade etmek yerine buna karar verirse, Alıcı, masrafları Satıcı’ya ait olmak üzere, aşağıda belirtilen şartlar dahilinde ürünü imha etmek veya atık olarak kaldırmakla yükümlüdür. Malların atık olarak imha edilmesi veya uzaklaştırılması, daha önce Satıcı tarafından belirlenen ve Satıcı tarafından önceden belirlenen bir fiyat üzerinden, ürünleri atık olarak bertaraf eden veya toplayan kuruluş tarafından gerçekleştirilecektir. Satıcı, malları imha etme veya atık olarak kaldırma masraflarını ancak yukarıdaki şekilde belirlenen miktar dahilinde karşılayacaktır.

SANAT. 8. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
§ 1 Satıcı, özellikle broşürler, kataloglar ve reklam broşürlerindeki ticari materyallerdeki yazım hatalarından sorumlu değildir.
§ 2. Ticari materyallerde yer alan çizimler ve fotoğraflar, yalnızca malların genel tanıtımı içindir ve aynı ürünün teslim alınacağını garanti etmez.
§ 3. Satıcı, ürünlerin tekrar satılacağı yerlerde Satıcının teklifiyle ilgili telif hakları, patentler veya tescilli endüstriyel tasarımların varlığından sorumlu değildir.
§ 4. Satıcı, ürünlerin uygunsuz veya profesyonel olmayan kullanımından, ayrıca Alıcı veya üçüncü şahıslar tarafından yanlış montajından, normal aşınmasından, yanlış veya dikkatsiz kullanılmasından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
§ 5. Satıcı, satın almadan önce malların sunduğu işlevlerin Satıcının ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını dikkatlice okuması ve doğrulaması gereken Alıcı tarafından yanlış ürün seçiminden kaynaklanan malların işlevsel eksikliklerinden sorumlu değildir.

SANAT. 9. mücbir sebep
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesi, gerekli özenin gösterilmesine rağmen (mücbir sebep) Satıcı’nın kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklanıyorsa, Satıcı, malların satışına ilişkin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olmayacaktır. .

SANAT. 10. GENEL SATIŞ VE GARANTİ ŞARTLARININ DEĞİŞİKLİĞİ
PAKERY.PL, yukarıdaki Genel Satış Koşullarının herhangi bir noktasını değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durum meydana gelirse, değiştirilen Hüküm ve Koşullar, değişiklik tarihinden sonra verilen tüm yeni Siparişler ile önceki Siparişlerin Ek Siparişleri veya önceki bir satışla ilgili Siparişler için geçerli olacaktır.

SANAT. 11. MESLEK SIRRI
PAKERY.PL’nin kamuya açık olmayan faaliyetleri ile Siparişin içeriği ve tarafların karşılıklı ticari işbirliğine ilişkin düzenlemelerine ilişkin tüm bilgiler gizlidir ve ticari sır teşkil eder. Taraflar, gizli bilgileri üçüncü şahıslara ifşa etmeyeceklerini veya mal satışına yönelik bu Şartlar ve Sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi dışındaki amaçlarla kullanmayacaklarını kabul ederler.
Alıcı, Siparişin gerçekleştirildiği üçüncü şahıslar da dahil olmak üzere gizli bilgilerin ifşasını önlemek için gerekli tüm adımları atacaktır.
Alıcı, PAKERY.PL’nin faaliyetleri ile ilgili herhangi bir bilgiyi kanunun emredici hükümlerince ifşa etmekle yükümlü ise, bu konuda PAKERY.PL’yi bilgilendirecek ve bu bilgilerin ifşasının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için onunla işbirliği yapacaktır. Bu yükümlülük süresiz olarak bağlayıcıdır. PAKERY.PL’nin hükümsüzlüğü nedeniyle yazılı izni olmaksızın, Alıcı PAKERY.PL’nin adını, ticari markalarını veya ticari adlarını kullanmayacak veya herhangi bir amaçla PAKERY.PL ile ekonomik ilişkilere atıfta bulunmayacaktır.

SANAT. 12. NİHAİ HÜKÜMLER
§ 1. Genel Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, kalan hükümler, bu geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz hüküm olmaksızın Genel Hüküm ve Koşullar geçerli olacakmış gibi tamamen bağlayıcı ve etkili olacaktır.
§ 2. Satıcı tarafından yapılan Genel Hüküm ve Koşullarda yapılan değişiklikler, değişikliklerin web sitesinde yayınlandığı andan itibaren akdedilen sözleşmelerle ilgili olarak yasal hüküm doğurur. www.pakery.pl . Bu değişiklikler, yeni Genel Hüküm ve Koşulların yayınlandığı tarihten itibaren sunulan teklifler temelinde yapılan sözleşmeler için geçerlidir.
§ 3. Kapsanmayan konularda, Polonya hukuku hükümleri, özellikle Medeni Kanun uygulanacaktır. Taraflar arasındaki herhangi bir anlaşmazlıkta Polonya hukuku uygulanacaktır.
§ 4. Taraflar arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, Alıcı ve Satıcı, bunu dostane bir şekilde çözmeye çalışmayı taahhüt eder. Anlaşmazlık durumunda, tüm anlaşmazlıklar, Satıcının yeri için maddi ve yerel yargı yetkisine sahip Polonya mahkemesi tarafından çözülecektir.
§ 5. Taraflar, adres değişikliklerini birbirlerine bildirmeyi taahhüt ederler. Adres değişikliği bildirimi yapılmadığı takdirde, siparişte belirtilen adrese yapılan yazışmalar yapılmış sayılır ve burada yer alan tüm hukuki sonuçları doğurur.

GDPR’NİN BİLGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1. B2B toptan platformuna (B2B Platformu olarak da bilinir) kayıt sırasında sağlanan girişimci verilerinin yöneticisi PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, adres: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, NIP numarası: 774-276-56-70 REGON numarası: 147318930.
2. Kişisel veriler, satış sözleşmelerinden kaynaklanan görevlerin yerine getirilmesi ile bağlantılı olarak işlenir.
3. Kişisel verilerin alıcısı, PAKERY.PL’nin yetkili çalışanları ve teslimatların uygulanmasında PAKERY.PL ile işbirliği yapan lojistik şirketlerindir.
4. PAKERY.PL, satış sözleşmelerinin uygulanması (yani siparişlerin yerine getirilmesi, faturalandırılması ve siparişlerin kapatılması süreci) ile bağlantılı amaçlar dışında verilerin kullanılmasını sağlamaz.