CONDIȚII GENERALE DE AFACERI
PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak

Artă. 1 DISPOZIȚII GENERALE


§ 1. Acești Termeni și condiții generale (GTC) au fost stabiliți pe baza art. 384 și următoarele acte din Codul civil și definesc regulile pentru încheierea și implementarea contractelor de vânzare a bunurilor încheiate de Łukasz Jóźwiak care conduce o afacere sub numele PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, adresa: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, număr NIP: 774-276-56-70 REGON: 147318930 (Vânzător) cu contractanți (Cumpărător) care încheie aceste contracte numai în scopul legat direct de activitatea lor comercială.
§ 2. Bunurile nu sunt vândute persoanelor fizice – consumatori în sensul Codului civil, prin urmare, CGV nu se aplică consumatorilor.
§ 3. CGV sunt disponibile pe site www.pakery.pl iar la cererea Cumpărătorului, acestea pot fi trimise la adresa acestuia în formă electronică.
§ 4. Prin plasarea unei comenzi de către Cumpărător, Cumpărătorul acceptă și acceptă acești Termeni și Condiții Generale fără rezerve.

Artă. 2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
§ 1. Orice informație comercială de natură publicitară și de marketing, indiferent de forma acestora, inclusiv listele de prețuri, nu constituie o ofertă în sensul Codului civil
§ 2. Contractul se încheie prin depunerea și acceptarea unei oferte (și după posibilul acord).
§ 3. Încheierea contractului impune Cumpărătorului să transmită de fiecare dată o comandă Vânzătorului prin telefon, fax, în scris sau prin e-mail, specificând prețul, tipul și cantitatea bunurilor comandate, precum și datele (numele și prenumele, poziția) persoanei care plasează comanda în numele Cumpărătorului și a Cumpărătorului însuși (inclusiv numărul de identificare fiscală). În cazul în care dreptul reprezentantului cumpărătorului nu rezultă din datele disponibile în registrul Curții Naționale sau în registrul central și informații privind activitatea economică, ar trebui să fie atașată la comandă o copie a documentului care autorizează cumpărătorul să reprezinte cumpărătorul.
§ 4. Contractul se încheie după confirmarea comenzii de către Vânzător. Comanda este tratată ca o ofertă și confirmarea acesteia ca acceptare a ofertei.
§ 5. În cazul menționat la art. 6 § 3, încheierea contractului are loc la confirmarea de către Cumpărător a comenzii după obținerea informațiilor Vânzătorului despre acceptarea comenzii care conține prețul curent al bunurilor comandate.
§ 6. Vânzătorul nu distribuie cu participarea agenților direcți sau indirecți.
§ 7. Confirmarea încheierii contractului este o factură cu TVA, prin depunerea ofertei, Cumpărătorul este de acord să primească facturi cu TVA în formă electronică.

ARTĂ. 3. DATE DE FINALIZARE COMANDĂ
§ 1. Termenul de livrare este doar orientativ și nu creează nicio obligație din partea Vânzătorului, cu excepția cazului în care părțile convin altfel prin negocieri.
§ 2. Perioada de îndeplinire a comenzii începe la data indicată în confirmarea comenzii.
§ 3. Condițiile de livrare și / sau executarea comenzii, precum și alte condiții de vânzare se pot modifica, de asemenea, după ce Cumpărătorul efectuează o comandă pentru bunuri, în special ca urmare a forței majore și a altor circumstanțe care nu pot fi controlate de Vânzător, și ca urmare a modificărilor situației pieței și a condițiilor comerciale actuale legate, printre altele, de relațiile Vânzătorului cu entitățile care cooperează la executarea contractelor de către Vânzător. Cumpărătorul va fi informat imediat despre modificarea datei de livrare și / sau executarea comenzii și alte condiții de vânzare.


ARTĂ. 4. LIVRARE, PRIMITE DE MARFURI

§ 1. În comandă, Cumpărătorul specifică modalitatea de livrare a bunurilor.
§ 2. Bunurile pot fi eliberate fie la sediul Vânzătorului sau într-un alt loc indicat de Vânzător, fie pot fi livrate prin curier.
§ 3. Costul livrării este acoperit de Cumpărător.
§ 4. Se presupune că bunurile sunt eliberate la predarea lor către Cumpărător sau către firma de curierat.
§ 5. Cumpărătorul este obligat să ridice bunurile comandate. Nerespectarea bunurilor nu eliberează Cumpărătorul de obligația de a plăti întregul preț. După termenul limită de colectare a bunurilor, Vânzătorul are dreptul de a percepe Cumpărătorului o taxă pentru depozitarea acesteia în valoare de 1/24 din prețul bunurilor nerevendicate pentru fiecare lună completă de depozitare. În cazul în care costul depozitării atinge prețul mărfii, Vânzătorul are dreptul de a vinde din nou mărfurile (exercitarea acestui drept eliberează Cumpărătorul de obligația de a plăti pentru depozitare, dar nu îl eliberează de obligația de a plăti prețul de vânzare ).
§ 6. La primirea coletului, Cumpărătorul este obligat să verifice cu atenție starea ambalajului exterior în prezența curierului. În cazul în care Cumpărătorul constată deteriorarea externă a transportului, Cumpărătorul ar trebui să pregătească un raport de avarii în prezența curierului, incluzând o descriere și fotografii ale transportului. Din două exemplare identice semnate de curier, unul ar trebui trimis Vânzătorului, celălalt rămâne la Cumpărător. În acest caz, bunurile sunt returnate Vânzătorului pentru a iniția o procedură de reclamație la firma de curierat.

ARTĂ. 5. TRECEREA RISCULUI ȘI RESTRICȚIA PROPRIETĂȚII
§ 1. Riscul de pierdere sau deteriorare a bunurilor trece către Cumpărător la predarea acestuia către Cumpărător sau către firma de curierat.
§ 2. Bunurile rămân în proprietatea Vânzătorului până la plata integrală a prețului rezultat din factura de vânzare emisă de Vânzător pentru bunuri (Art. 589 din Codul civil). Orice plăți efectuate de Cumpărător, Vânzătorul este îndreptățit să contabilizeze mai întâi orice cheltuieli accidentale (inclusiv creanțe pentru depozitarea mărfurilor), înainte de a le include contra prețului de vânzare.
§ 3 Cumpărătorul este obligat să manevreze mărfurile în mod corespunzător și nu poate greva bunurile cu niciun drept față de terți, în special, el nu poate promite bunurile sau le poate transfera către terți (atât gratuit, cât și contra cost), fără acordul Vânzătorului.

ARTĂ. 6 REGULI DE PREȚ ȘI DE PLATĂ
§ 1. Vânzarea bunurilor are loc conform prețurilor în vigoare la data confirmării comenzii și incluse în lista de prețuri a Vânzătorului.
§ 2 Prețurile acoperite de ofertă și acceptarea acesteia sunt valabile numai pentru executarea unei comenzi date, cu excepția cazului în care părțile convin altfel în scris. Îndeplinirea unei comenzi bazate pe prețuri specifice nu obligă Vânzătorul să mențină aceste prețuri pentru următoarea comandă.
§ 3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile specificate în lista de prețuri și nu este responsabil pentru neinformarea în avans a Cumpărătorului asupra modificării. În acest caz, Cumpărătorul va fi informat despre acceptarea comenzii și prețul actual al bunurilor comandate (așa-numita contraofertă care necesită acceptarea de către Cumpărător). În acest caz, contractul va fi încheiat în modul indicat la art. 2 § 5 din CG.
§ 4 Forma de plată este un transfer bancar în contul Vânzătorului înainte ca bunurile să fie eliberate din depozit (plată în avans). Costurile tranzacțiilor bancare sunt suportate exclusiv de Cumpărător.
§ 5. Alte condiții și condiții de plată pot fi convenite de părți și indicate în factura TVA care documentează vânzarea bunurilor.
§ 6 Momentul plății prețului este banii creditați în contul bancar al Vânzătorului.
§ 7. În cazul întârzierii plății totale sau parțiale a prețului, Vânzătorul are dreptul de a percepe dobânzi legale pentru întârziere și de a suspenda livrarea bunurilor comandate până la achitarea întregului preț, plus orice dobândă legală cuvenită. pentru întârziere, calculată pentru perioada de întârziere a plății.
§ 8. În cazul unei discrepanțe între bunurile comandate și livrate și conținutul facturii TVA care documentează vânzarea, Vânzătorul va emite și va furniza Cumpărătorului o factură corectivă. În cazul în care corectarea facturii urmează să fie făcută la cererea Cumpărătorului, cererea ar trebui să conțină informații despre neconcordanțele constatate și numărul facturii TVA puse în discuție.

ARTĂ. 7. GARANȚIE
Vânzătorul este răspunzător în conformitate cu garanția pentru defectele fizice și juridice ale produsului vândut, cu toate acestea, această răspundere este limitată după cum urmează: Notificarea unui defect poate fi transmisă în scris, indicând numărul facturii TVA care documentează vânzarea produsului, în termen de 8 zile de la descoperirea defectului, sub pierderea drepturilor cu garanția. Perioada de garanție este de 30 de zile de la data livrării articolului către Cumpărător.

  1. Vânzătorul în termen de 14 zile de la primirea reclamației corecte, adică o notificare scrisă care conține numărul facturii TVA care documentează vânzarea produsului, va notifica Cumpărătorului despre metoda de soluționare a creanței.
  2. Cumpărătorul poate solicita fie înlocuirea produsului cu un produs fără defecte, fie eliminarea defectului.
  3. Vânzătorul poate refuza să satisfacă cererea Cumpărătorului dacă este imposibil să aducă articolul defect în conformitate cu contractul în modul ales de Cumpărător sau ar necesita costuri excesive pentru Vânzător în comparație cu a doua metodă posibilă de aducere a articolului defect. conformitatea cu contractul. Vânzătorul poate refuza înlocuirea produsului cu un produs fără defecte sau eliminarea defectului și atunci când costurile compensării acestei obligații depășesc prețul articolului vândut.
  4. În cazul menționat la punctul d) mai sus, Cumpărătorul poate prezenta o declarație de reducere a prețului sau de retragere din contract.
  5. Costurile de returnare a bunurilor vor fi suportate de Vânzător până la valoarea costurilor de returnare, care ar fi efectuate prin intermediul entității și în modul indicat anterior de Vânzător.
  6. În cazul în care Vânzătorul decide acest lucru în loc să returneze bunurile, Cumpărătorul este obligat să o distrugă sau să o înlăture ca deșeuri pe cheltuiala Vânzătorului, în condițiile specificate mai jos. Distrugerea sau îndepărtarea bunurilor ca deșeuri va avea loc de către entitatea care elimină sau colectează produsele ca deșeuri, determinate anterior de Vânzător, și la un preț stabilit anterior de Vânzător. Vânzătorul va suporta costurile de distrugere sau eliminare a mărfurilor ca deșeuri numai în limita sumei stabilite în modul de mai sus.

ARTĂ. 8. LIMITARE A RĂSPUNDERII
§ 1 Vânzătorul nu este răspunzător pentru erorile tipografice ale materialelor comerciale, în special în broșuri, cataloage și pliante publicitare.
§ 2. Ilustrațiile și fotografiile incluse în materialele comerciale sunt doar pentru prezentarea generală a bunurilor și nu garantează primirea unui produs identic.
§ 3. Vânzătorul nu este responsabil pentru existența drepturilor de autor, brevetelor sau desenelor industriale înregistrate legate de oferta Vânzătorului în locurile de revânzare ulterioară a produselor.
§ 4. Vânzătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau neprofesionată a produselor, precum și de instalarea incorectă a acestora de către Cumpărător sau terți, uzura normală, utilizarea incorectă sau neglijentă.
§ 5. Vânzătorul nu este responsabil pentru deficiențele funcționale ale bunurilor rezultate din selectarea greșită a produselor de către Cumpărător, care ar trebui să citească și să verifice cu atenție dacă funcționalitățile oferite de bunuri satisfac nevoile Vânzătorului înainte de a efectua achiziția.

ARTĂ. 9. FORȚĂ MAJORĂ
Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din contractul de vânzare a bunurilor, dacă neexecutarea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor este cauzată de circumstanțe dincolo de controlul Vânzătorului, în ciuda diligenței (forță majoră) .

ARTĂ. 10. MODIFICAREA TERMENILOR GENERALE DE VÂNZARE ȘI GARANȚIE
PAKERY.PL își rezervă dreptul de a modifica orice punct al Condițiilor generale de vânzare de mai sus. Dacă apare o astfel de situație, Termenii și condițiile modificate se vor aplica tuturor noilor Comenzi plasate după data modificării, precum și Comenzilor suplimentare la Comenzile anterioare sau Comenzilor legate de o vânzare anterioară.

ARTĂ. 11. SECRET COMERCIAL
Toate informațiile referitoare la activitățile PAKERY.PL, care nu sunt cunoscute public, precum și conținutul Ordinului și aranjamentele părților legate de cooperarea lor comercială reciprocă, sunt confidențiale și constituie un secret comercial. Părțile sunt de acord că nu vor dezvălui informații confidențiale unor terțe părți și nici nu le vor utiliza în alte scopuri decât îndeplinirea obligațiilor prevăzute de acești Termeni și acorduri pentru vânzarea de bunuri.
Cumpărătorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni divulgarea informațiilor confidențiale, inclusiv de către terți cu ajutorul cărora se efectuează Comanda.
În cazul în care Cumpărătorul este obligat, prin dispozițiile legale obligatorii, să dezvăluie orice informații referitoare la activitățile PAKERY.PL, acesta va notifica PAKERY.PL despre aceasta și va coopera cu aceasta pentru a elimina sau minimiza efectele negative ale divulgării acestor informații. Această obligație este obligatorie pe termen nelimitat. Fără consimțământul scris al PAKERY.PL în condiții de nulitate, Cumpărătorul nu trebuie să utilizeze numele, mărcile comerciale sau denumirile comerciale ale PAKERY.PL sau să se refere la relațiile economice cu PAKERY.PL în orice scop.

ARTĂ. 12. DISPOZIȚII FINALE
§ 1. În cazul în care se constată că o prevedere a Termenilor și Condițiilor Generale este invalidă, ilegală sau imposibilă de executare din orice motiv, restul prevederilor vor fi pe deplin obligatorii și eficiente ca și cum Termenii și Condițiile Generale s-ar aplica fără o astfel de prevedere invalidă, ilegală sau inaplicabilă.
§ 2. Modificările la Termenii și condițiile generale efectuate de Vânzător vor avea efecte juridice în legătură cu contractele încheiate din momentul publicării modificărilor pe site-ul web. www.pakery.pl . Astfel de modificări se aplică contractelor încheiate pe baza ofertelor depuse de la data publicării noilor Termeni și Condiții Generale.
§ 3. În problemele neacoperite, se vor aplica dispozițiile legislației poloneze, în special Codul civil. Legea poloneză se aplică oricăror dispute între părți.
§ 4. În cazul unei dispute între părți, Cumpărătorul și Vânzătorii se angajează să încerce să o rezolve pe cale amiabilă. În caz de dezacord, orice litigiu va fi soluționat de instanța poloneză care are jurisdicție materială și locală pentru sediul vânzătorului.
§ 5. Părțile se angajează să se notifice reciproc cu privire la orice schimbare de adresă. În absența notificării unei schimbări de adresă, corespondența transmisă la adresa indicată în comandă se consideră livrată și cauzează toate efectele juridice conținute în aceasta.

OBLIGAȚIA DE INFORMARE A GDPR
1. Administratorul datelor antreprenorului furnizate în timpul înregistrării pe platforma angro B2B (cunoscută și sub numele de platformă B2B) este PAKERY.PL Łukasz Jóźwiak, adresa: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, număr NIP: 774-276-56-70 număr REGON: 147318930.
2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în legătură cu implementarea sarcinilor rezultate din contractele de vânzare.
3. Destinatarul datelor cu caracter personal sunt angajații autorizați ai PAKERY.PL și ai companiilor de logistică care cooperează cu PAKERY.PL în implementarea livrărilor.
4. PAKERY.PL nu prevede utilizarea datelor în alte scopuri decât în legătură cu implementarea contractelor de vânzare (adică procesul de îndeplinire a comenzilor, facturare și decontare a comenzilor).