Lance iniekcyjne

STABILIZACJA GRUNTU

Wykonaj iniekcje na wybranym fragmencie lancy

PI-LONG PACK PAKER

Uszczelnij iniekcję na dowolnej głębokości i zamocuj lance

WYGODA UŻYTKOWANIA

Każdy element lancy posiada frez pod klucz płaski 12 / 15

HAMMPACK
JG-SYSTEM

Sprawdzone narzędzia do iniektowania

Lance iniekcyjne systemu Hammpack JG-SYSTEM, o długościach odcinków pełnych i perforowanych 500mm i 1000mm. Wyważona struktura powierzchni iniektowania zarówno dla suspensji cementowych, geopolimerów, żeli akrylowych i żywic poliuretanowych. 

Lance do iniekcji o pełnym spektrum użycia. Wygodne w użyciu dzięki wejściom pod klucze płaskie (koniec ze skręcaniem lanc iniekcyjnych z użyciem niewygodnych kluczy do rur).DO 15 M


Maksymalna głębokość przeprowadzanych prac uzależniona jest od warunków gruntowych, w przypadku korzystnych warunków może ona wynosić do 15 metrów.

JG-SHOOTER

Grot wstrzeliwany – pozwala na iniekcje bezpośrednio przy gruncie (dla lanc iniekcyjnych pełnych) lub/i perforowanych (pełna kompatybilność systemowa). Pasuje do lanc iniekcyjnych JG-CONNECT-PER, JG-CONNECT.

JG-NOSHOOTER

Grot stały (wkręcany) – otwory wylotowe pozwalają na iniekcje na całej długości lancy perforowanej na żądanym odcinku (kompatybilność systemowa z lancą iniekcyjną pełną). Pasuje do lancy iniekcyjnej JG-END-PER.

 

 

SYSTEM LANC INIEKCYJNYCH HAMMPACK JG-SYSTEM

 

 

MONTAŻ LANC DO INIEKCJI

 

1. Montaż grota na lancy iniekcyjnej:

a) grot wciskany JG-SHOOTER
b) grot wkręcany JG-NOSHOOTER

2. Wkręcenie JG-HAMMPLUG
3. Wbicie lancy młotem udarowym 

4. Wykręcenie JG-HAMMPLUG

5. Nakręcenie JG-CONNECTOR 14
Montaż kolejnego fragmentu lancy.

6. W celu osiągnięcia finalnej głębokości należy powtarzać czynności punktów 2-5

 

ETAPY INIEKCJI PRZY POMOCY LANC INIEKCYJNYCH HAMMPACK 

 
  1. Uzgodnienie działań naprawczych wspólnie z projektantem lub geotechnikiem.
  2. Wyznaczenie siatki zgodnie z opracowaną koncepcją prac.
  3. Instalacja lanc na żądaną głębokość.
  4. Montaż systemu łączącego na lancy iniekcyjnej.
  5. Montaż węża oraz aplikacja materiału. 
  6. Po zakończeniu prac należy zdjąć system łączący