Injektionsslangar

TÄTNING

Ger effektiv tätning av vertikala och horisontella konstruktionsluckor

DISTRIBUTION

Användningen av injektionsslangar garanterar en jämn fördelning av tätningsmaterialet över hela längden

PRECISION

Tack vare lämplig applicering av slangen kan man uppnå hög täthet i konstruktionen

INSTALLATION

Enkel och snabb montering och minimering av möjligheten att göra misstag

Injektionsslangar

Vi erbjuder en injektionsslang och alla nödvändiga tillbehör som behövs för att utföra arbetet effektivt. Vi inbjuder dig att bekanta dig med erbjudandet.