Pakery.pl

Професионална инжекция

Инжекционните пакери всъщност са възвратни клапани в структурата на инжектирания обект. Ако имате проблем с изтичащите каламити, които не могат да издържат на налягането на тънка пяна, обратното налягане на инжектирането или лошото качество на уплътнението на инжектора, е време да преминете към пакерачи HAMMPACK или нашите пакери от професионалната серия въжета.

Специални продукти